Hizmetlerimiz

YABANCILIK İÇEREN HİZMETLERİMİZ

Türkiye’de yabancı alacak takibi

Yabancılarin Türkiye’de alacaklarının takibiyle ilişkili hukuk ekibimizle 10 yıllara dayanan tecrübemiz mevcuttur. Yabancı alacakların Türkiye’de tanınmasi ve tenfizi hizmeti verilmektedir. Özellikle Türkmenistan Cumhuriyet ‘i ile bağlantı da olduğumuz partner hukuk bürosuyla Türkiye ve Türkmenistan’da alacak takibi yapabilmekteyiz.

Yabancı Tahkim Kararlarının tanıma ve tenfizi

Başka ülkelerden alınmış yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi hakkında hizmet vermekteyiz. Uncitral, ICSID, ICC gibi tahkim kurallarına ilişkin verilmiş tahkim kararlarının New York Konvansiyonuna göre tanıtılması ve tenfizi konusunda tecrübeli hukuki ekibimizle Türkiye’de alacak hakkı takibinde bulunmaktayız.

Yabancı Tahkim’de Hakemlik veya Taraf temsili

Yabancı dil bilen hukuki ekibimizle yabancı tahkime ilişkin olarak hakemlik yada taraf temsili yapabilmekteyiz. ICC ve Uncitral tahkim kurallarına hakim olan Hukuk Büromuz bu konuda da hizmet verebilmektedir.

Türk Vatandaşlığına ilişkin başvurular

Yabancıların Türk Vatandaşlığına ilişkin başvurularına yardımcı olmakla birlikte onların gerek gayrimenkul ve gerekse de yatırım ile de sahip olabilecekleri Türk vatandaşlığı için başvuru da bulunmaktayız. Ayrıca soybağına ilişkin olarak vatandaşlık işlemleri içinde hukuk büromuz tecrübeli ekibiyle hizmet vermektedir.

Yabancılık içeren Ceza Davaları

Yabancı uyruklu şahısların sınırdışına ilişkin iptal başvurularıyla ceza davalarına ilişkin temsili gerçekleştirmekteyiz.

Yabancı Şahısların Boşanma ve Miras paylaşımı

Cindemir Hukuk Bürosu olarak yabancı şahısların Türkiye’de kalmış olan miraslarına ilişkin olarak hukuki hizmet vermekteyiz. Ayrıca yabancılar hukukundan kaynaklanacak bir biçimde aile hukukuna yönelik davalar konusunda danışmanlık vermekteyiz.

Yabancıların Tazminatına ilişkin hususlar

Yabancıların Türkiye’de uğramış oldukları trafik kazası veyahut diğer bedensel zararlarına ilişkin her türlü davaya bakmakla beraber uzman kadromuzla bu davaların ceza davalarına da bakmaktayız.

Türkmenistan’da Hukuki Faaliyetlerimiz

Türkmenistan’daki avukat kadrosuyla beraber Türk vatandaşlarının Türkmenistan’daki ticari sorunlarına yönelik hukuki hizmet vermekteyiz.

Türk Hukukuna ilişkin Hizmet Alanımız

Tazminat Davaları

Hukuk büromuz Trafik Kazası Davaları ve buna ilişkin davalara yönelik çok derin tecrübeye sahip bulunmaktayız. Hukuk Büromuz özellikle trafik kazası davalarında sigorta şirketlerine açılacak davalarda yılların hukuki birikimine sahip olup tecrübeli ekibimizle bir çok davanın takibini sonuca ulaştırmış bulunmaktayız. Bu tecrübe birikimiyle müvekkilerimize en iyi, en hizli, en ulaşilabilir hizmeti vermeyi hedeflemiş bulunmaktayız.

İş Kazası Davaları

Hukuk bürosu olarak işçi güvenliğine aykırı olarak ortaya çıkan tazminat alacaklarına ilişkin hizmet vermekteyiz. İş kazasından doğan tazminata ilişkin davaların görülmesinde yılların tecrübesine sahip bulunmaktayız.

Doktor Hatalarından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Malpraktis davaları olarak görünen doktorun mesleki sorumluluğunu kapsayan tazminata ilişkin olarak sigorta şirketlerine yönelik dava açılabilir ve doktorun manevi tazminata ilişkin olarak kişisel sorumluluğuna gidilebilmektedir. Hukuk büromuz bu konuda da hizmet vermektedir.

Gayrimenkul Davaları

Kentsel Dönüşüm ve gayrimenkule yönelik paylaştırma davalarına ilişkin hukuki yardim vermekle beraber devremülk konularına ilişkin olarak da danışmanlık vermekteyiz. Kentsel Dönüşümde yaşanan sorunlar ve dönüşümün uygulanmasına yönelik hususlara hakim olan hukuki kadromuz bu konuda müvekkillere danışmanlık vermektedir.

Kentsel Dönüşüm

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kentsel dönüşümün uygulanması sürecinde ortaya çıkan hukuksuzluklara yönelik müdahale de bulunabilir ve hisse oranlarına ilişkin davaya danışmanlıkta bulunabilmektedir.

Askeri Hukuk

Kadromuzda bulunan asker kökenli avukatımızın sahip olduğu mesleki birikimle beraber bu özel hukuk alanında da faaliyet göstermekteyiz.

Tahkim Hukuku

Uluslararası ve yabancılık içeren sözleşmelerde yapılan atıflarla tahkim yargılaması için hukuki danışmanlık ve davaların takibi hizmeti vermekteyiz.

Türkmenistan’daki Hukuki Danışmanlık Faaliyetlerimiz

Türkmenistan’da işbirliği içinde olduğumuz uzman kadroyla Türkmenistan hukuku ile ilgili danışmanlık yapmakta ve uzman kadro aracılığıyla dava takibinde bulunmaktadır. Özellikle Türk şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak Türkmenistan’da ortaya çıkan alacak ve Arbitraj mahkemelerine verilen referans sonucu Türkmenistan’da görülmesi gereken davalarda Türkiye’de bulunan yatırımcı ve şirketlere yardımcı olmaktayız. Türkiye’de Türkmenistan hukukundan kaynaklanan ticari davalara, tanıma ve tenfiz hususu gibi davaların takibiyle ilgili hizmet vermekteyiz. Türkmenistan’da arbitraj mahkemesinde açılan davalarda yüzde 10 ‘luk bir harç istenilmekte ve bu çoğu zaman Türk yatırımcının gözünü korkutmaktadır. Ancak bu harç oranı içerisinde tedbir talebinin teminatı da bulunmakta ve davalı tarafin malvarlığı dava sonuna kadar tedbir altında tutulmaktadır.

Türkmenistan’da şirket kurmak ve diğer ticari faaliyetlere ilişkin hususlarda, işbirliği içerisinde bulunduğumuz avukatlarla yardımcı olmaktayız. Unutulmaması gereken diğer bir husus ise, Türkmenistan ve Türkiye arasında adli işbirliği anlaşması olduğu ve Türk yargı kararlarının orada da tenfizinin bu anlaşma neticesinde mümkün olduğudur. Ayrıca anlaşmaya göre yabancılık teminatı olarak her iki devlet vatandaşlarından teminat istenemeyecektir.

Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai ile ilgili Hukuki Faaliyetlerimiz

Cindemir Hukuk Bürosu senelerin vermiş olduğu uluslararası tecrübeyle uzun süreler Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilişkin Türk hukukunda görülen davaları takip etmiş ve Birleşik Arap Emirlikler’inde özellikle Dubai’deki avukatlarla yapmış olduğumuz işbirlikleri sonucunda zamanla Türk müvekkillerin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sorunları için de işbirliğinde bulunulan avukatlarla çalışmaya başlamıştır. Özellikle Türk müvekkilerin ticari faaliyetleri açısından karşılaştıkları sorunlarla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti ve dava takibinde bulunmaktayız.

Umman ile ilgili Hukuki Faaliyetlerimiz

Umman ile Türkiye arasinda adli işbirliği anlaşması imzalanmış olup Türk yargı kararlarının orada da tenfizinin bu anlaşma neticesinde mümkündür. Ayrica yabancılık teminatı olarak her iki devlet vatandaşlarından teminat istenemeyecektir.Özellikle Türk müvekkilerin ticari faaliyetleri açısından karşılaştıkları sorunlarla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti ve dava takibinde bulunmaktayız.

Çin ile ilgili Hukuki Faaliyetlerimiz

Çin dünya ekonomisinin ikinci büyük devi olup Türkiye ile yüksek ticari hacmi bulunmaktadır. Özellikle ithalata ilişkin Ticari sorunlar gündeme gelmekte olup mevcut Çin avukatlarıyla işbirliğimiz ile Türk işadamlarına sorunlarının çözümleriyle ilgili olarak danışmanlık vermekteyiz. Unutulmaması gereken diğer bir husus ise Çin ile Türkiye arasında adli yardımlaşma anlaşması olduğu ve bu anlaşmaya göre gerek Çin ve gerekse Türk kararlarının tanıma tenfizinin gerçekleştiğidir. Yakın geçmişte Türk kararının Çin Mahkemesi’nde tenfiz edildiğini basına yansıyan haberlerden de bilmekteyiz. Dolayısıyla Çin menşei şirkete karşi Türkiye’den açılan davaların Çin’de icra edilebilmesi de mümkündür.

Belçika ile ilgili Hukuki Faaliyetlerimiz

Avukat Gökhan Cindemir’in uzun süreler Belçika’da eğitim görmesinden dolayı ilgili ülkedeki bağlantılarımız ve hukuki işbirliklerimiz mevcut olup özellikle Türk müvekkilerin hukuki sorunlarının çözümü için faaliyet göstermekteyiz.