Ölüm Tazminatı ve Trafik Kazalarında Kusur Oranı

Aralık 31, 2019 Gökhan Cindemir 0 Comments

Ölümlü trafik kazalarında destekten yoksunluk tazminatı için ‘kusurlu’, ‘kusursuz’ sürücü ayrımı 2015 yılı öncesi için tamamıyla ortadan kalktı. Trafik sigortası ölüm tazminatı bu ayrım açısından önemlidir.

trafik sigortası ölüm tazminatı
hakan@cindemir.av.tr

Bir çok ölümlü trafik kazası sonrasında ölen kişinin tam kusurlu olması sebebiyle geriye kalan mirasçılarına sigorta şirketlerince tazminat ödenmemekte ve hatta araç şoförüne, araçta yolcu olarak seyahat eden mirasçısı bulunduğu üçüncü kişilere hiçbir

tazminat ödemesi yapmamaktaydı. Bu ayrıma göre sigorta şirketleri eğer araç sürücüsü kusurluysa hiçbir ödeme yapmamaktaydı. Bu ayrım sigortalıların son derece ağır ve haksız sonuçlarla karşılaşmasına sebebiyet vermekteydi.

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, açılan bir dava üzerine trafik kazasında ölen kişi tam kusurlu olsa da yakınlarına tazminat ödenmesi kararına vardi. 2012 yılında verilen ve mayıs ayı içinde gerekçesi yazılan bu karar, yakınını trafik kazasında kaybeden binlerce kişi için umut haline geldi. Hukuk genel kurulunun kararının özünü “Ölen kişi kusurlu olsa da yakınlarının bir kusuru yok” gerekçesi oluşturdu.

Bilindiği üzere 2008 yılına kadar trafik sigortası kapsamında trafik kazasında hayatını kaybeden kişi kusurlu olsa bile Yargıtay’ın ilgili dairelerinin yerleşik içtihatları doğrultusunda yakınları destekten yoksunluk tazminatı alabilmekteydi . Ancak önce Yargıtay’ın trafik kazası sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin dairelerinin değişmesi sonra ise 2008 yılında ilgili dairelerin görüş değiştirmesi sonucunda oluşmuştur. Kusurlu şoförün yakınları için verilen tazminat davaları Yargıtay tarafından bozulmak suretiyle reddedildi. Sigorta şirketleri ise 2008 yılından bu yana kusurlu ölümlerde tazminat ödememekteydi.. Bu sebeple 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 92/b maddesi işlemez hale getirilmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Mayıs ayında gerekçesini açıkladığı bu kararıyla 2008 yılındaki ki içtihatlara dönülmesini sağladı. Emsal teşkil eden bu karar geçmişe dönük olarak da uygulanacağından  geçmişte alınamayan tazminatlar da alınabilecektir. Artık araç sürücüsü 8’de 8 kusurlu da olsa aracın sürücüsü ve işletenin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecek. Çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararına göre ‘ölen kusurlu olabilir ama geride kalanların bu olayda bir kusuru yok’ gerekçesine dayandırıldı.

Ayrıca kusurlu yada kusursuz sürücü ayrımı yapılmadan tazminat miktarı aynı olarak hesaplanacak olup kusur davacılara yansıtılamayacağı sebebiyle 3. Kişi olan destekten yoksun kalanlar açısından tazminat miktarı kusur oranına bakılmadan tam olarak hesaplanacaktır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında özet olarak: “Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan 3. kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı, dolayısıyla tam kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun işletenin isteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği, Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartlarına göre aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı davalı sigorta şirketi işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat aldığına ve olayda işleten tam kusurlu, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören 3. kişi konumunda bulunduğuna göre davalı sigorta şirketinin zararının tamamından sorumlu olduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.” demiştir.

 

Ölüm Tazminatı ve Trafik Kazalarında Kusur Oranı was last modified: Şubat 5th, 2020 by Gökhan Cindemir