Yüz İzi Trafik Kazası Tazminat Davası

Yüz İzi Trafik Kazası Tazminat Davası, yüzde sabit iz maluliyet oranı
cindemir@cindemir.av.tr

Ülkemizde resmî açıklamalara göre trafik kazalarında her yıl ortalama 100 binden fazla kişinin yaralandığı kaydedilmektedir. Büyük şehirlerde artan nüfus ve araç sayısı sebebiyle trafik kazası mağduru olma ihtimali de her geçen gün artmaktadır. Bu makalemizi kaleme alırken okuyucularımızı trafik kazası geçirdikten sonra bu kaza sebebiyle yüzlerinde veya vücutlarında kalıcı iz oluşması halinde ne gibi haklara sahip oldukları ve nasıl tazminat talep edebilecekleri konusunda aydınlatma amacı güdüyoruz.

Bir trafik kazası mağdurunun yaralanması veya yüzünde kalıcı iz kalması halinde, mağdur kanununun 41, 45 ve 47. maddeleri uyarınca maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Yüzünde trafik kazası sebebiyle kalıcı iz bulunan kişinin ekonomik geleceği bu iz sebebiyle zarara uğrayacaksa, yani toplum dilinde yüzüyle para kazanmak deyiminin karşılığını veriyorsa, mağdur, TBK’nın 57. maddesi uyarınca ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar adı altında maddi tazminat talebinde bu durumdan kaynaklanan zararının da ek olarak talebini isteyebilecektir. Yüzüyle para kazanmak deyiminden yalnızca tiyatro ve sinema sanatçıları akıllara gelmemelidir. Yargıtay bu durumu oldukça geniş yorumlamıştır. Yüzünde iz kalan mağdur kişilerin doktor, hemşire, halkla ilişkiler çalışanı veya sosyal hizmetler öğrencisi gibi mesleklerde çalışan kişiler olması halinde de ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararların da maddi tazminat adı altında ek olarak ödenmesi kararı verilmektedir. İlgili Yargıtay kararları makalenin sonunda bulunmaktadır.

Yüzde kalan iz derinlik, doku kaybı ve iyileşme durumuna göre yüzde kalan yara kalıcı sakatlık olarak kabul edilerek sakatlık oranı verilebilmektedir. Bu gibi durumlarda yüzde kalıcı iz kalması durumunda yüzüyle ekonomik kazanım olmadan da kişi tazminat hakkına haiz olacaktır. Bu gibi durumlarda, kalıcı iz derinlik dokuda eksilmeye sebebiyet verdiği için organ yada uzuv kaybı gibi sakatlık tazminatının ön görülmesi pek tabi olacaktır.

Tazminat davası, bir sigorta şirketine karşı açılacaksa, zamanaşımı süresi ilk bakışta iki yıl gibi düşünülmekteyse de genel trafik kazası bir ceza davası oluşmasına yol açmış olacağı için Türk Ceza Kanunu uyarınca zamanaşımı süresi uzatılacak ve en az sekiz sene olmak üzere daha uzun süreler geçerli olabilecektir.

Manevi tazminat talep edilirken dikkate alınan durumlar kaza mağduru kişinin çektiği acı, elem ve kazanın mağdurda yaratmış olduğu psikolojik etkilerdir. Depresyon ve üzüntü gibi manevi zararları telafi etmek için de manevi tazminat talebinde bulunulabilir.

Yüzde kalıcı iz ve yaralanma durumu oluştuysa; meydana gelen iş ve güç kaybı nedeniyle iş ve güçten yoksun kalınan gün boyunca, çalışamadığı ve kazançtan yoksun kaldığı için, çalışamadığından yoksun kaldığı kaybı, tedavi görmüşse tedavi masraflarını ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararların tazminini isteyebilecektir ve hatta yukarıda bahsedilen durumların gerçekleştiği sebebiyle manevi tazminat talebinde de bulunabilecektir.

Kişi kaza nedeniyle ayrıca sakat kalırsa; sakatlığının şiddetine ve güç kaybına bağlı olarak tazminat talep edilebilir. Sakatlık oranı, tazminat miktarının belirlenmesi için son derece önemlidir. Kişi sakatlık oranına göre meydana gelecek iş ve güç kaybına göre zararını talep edebilecek, tedavi masraflarını isteyebilecek ve yine yukarıda bahsedilen durumların gerçekleştiğine yönelik manevi tazminata hak kazanabilecektir.

Ayrıca, kişilerin mallarına da zarar verildiği için araçlara veya eşyalara gelen zararların tazmin edilmesi de istenebilecektir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat karşı tarafın sigorta şirketinden de talep edilebilecektir. Karşı tarafın sigorta şirketine karşı açılacak olan dava doğru tarafa yönlendirilmiş olacaktır. Mağdur, zorunlu sorumluluk sigortasının tahmini sınırları dahilinde bir dava ile sigortacıdan tazminat talep edebilir. (Karayolları Kanununun 97.md)

Her motorlu araç zorunlu trafik sigortasını yaptırması gerekmektedir ve bu sigortaya sahip olmayan bir araç ile seyahat etmeyi yasaklamıştır. (Karayolları Trafik Kanunu’nun 85.md)

Böyle bir zaruret hali bulunmasına karşın trafik sigortası bulunmayan ve trafik kazası yapan birçok araç bulunmaktadır. Bu tür durumlar için, devlet tarafından trafik sigortasından yoksun bir sürücünün neden olduğu zararları telafi etmek amacıyla güven hesabı olarak adlandırılan bir fon oluşturulmuştur. Devlet tarafından kurulmuş güvence hesabından zarara uğrayan tarafın mağduriyeti bu şekilde giderilmeye çalışılmıştır.

Yolcular da sürücüye veya aracın sahibine dava açma hakkına sahiptir. Buna rağmen, genellikle yaşanan ailesel veya duygusal çeşitli sebeplerle dava açma hakkı olan kişiler, bunu yapmak istememektedirler.

Yargıtay Kararı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi – Karar:2017/4410

Somut olayda davacı vekilince davacının kaza sonucu yüzünde sabit iz kaldığından ekonomik geleceğin sarsılması nedeni ile 20.00,00 TL maddi tazminat talep edilmiş, ilk derece mahkemesince davacının Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi genç bir kız olması, iş hayatında çehrede sabit eser oluşması nedeniyle sıkıntı yaşayacağı, Borçlar Kanunu’nun 42/2. maddesi uyarınca uğranılan maddi zararın kapsamının ve parasal değerinin mahkemece takdir edilmesi gerektiği gerekçesiyle 10.000,00.TL ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklı gelir kaybı nedeniyle tazminata hükmedilmiştir.

Dosya içerisinde yer alan davacının fotoğraflarından yüzündeki izlerin sabit nitelikte olduğu anlaşılması bakımından, davacının Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi olup ileride yüzündeki izlerin mesleğe kabulden sonra yapmış olduğu işin sosyal nitelikte insanlarla sürekli iletişim içerisinde olmasını gerekli kıldığı da göz önüne alındığında kişinin yüzündeki yaralanma sonucu oluşan izlerin yalnızca mesleğe kabulde değil kariyer olarak mesleğinde yükselmesinde de etkileri değerlendirilip açıklanan yönlerden gerekli araştırma yapılarak davacının yüzündeki sabit iz niteliğindeki yaralanma nedeni ile ekonomik geleceğin sarsılması sonucu oluşan zararın uzman bilirkişi tarafından belirlenmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı olduğu şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Yüz İzi Trafik Kazası Tazminat Davası was last modified: Ocak 26th, 2022 by Gökhan Cindemir