Doktor Hatası Tazminat Miktarı ve Davaları

Aralık 31, 2019 Gökhan Cindemir 0 Comments

DOKTOR HATASI VE HASTANE HATASI TAZMİNAT DAVASI VE MİKTARI
cindemir@cindemir.av.tr

Ülkemiz sağlık hizmetleri devlet tekelinden yavaşça çıkmakta ve özel hastanelerin açılmasıyla yeni bir sektör oluşmaktadır. Bu süreçte bazı özel hastanelerin kurumsallaşmadan ve belli nitelikleri taşımadan sağlık hizmeti verdikleri görülmektedir. Sağlık sektöründeki bu oturmamışlık yanlış tedaviye ve doktor hatasına sebebiyet vermektedir.

Doktorların devlet hastanelerinin aksine daha yoğun çalıştıkları ve kar amacıyla kurulan bazı özel hastanelerin kar kaygısı veya başka nedenler yüzünden yanlış tedavi ve doktor hatasına sebebiyet verdikleri ülkemizce yaygın olarak bilinen ve dillendirilen bir durum haline gelmiştir. Ameliyat sırasında hastanın vücudunda unutulan makas, yanlış teşhis neticesi hastadan alınan rahim, başkasına ait raporla veya yanlış tedavi sonucu az ömür biçilen ancak sağlığında hiçbir kusur olmadığı anlaşılan hastalar, aşırı narkoz verilerek ölüme sebebiyet verme, yanlış ilaç tedavisi gibi durumlar sonucu hayatını yitiren veya kalıcı zarar ve zararlarla karşı karşıya kalan kişiler bundan sonra artık maddi tazminat talep ederken doktor’un sigortasından da bu parayı talep edebilecekler.

Ancak hukuk bu türlü tıbbi kötü uygulamalara ilişkin vatandaşlara en azından zararlarının tazminat ile telafi yolunu sağlamıştır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasıyla beraber tüm hatalarından doğan zararlara ilişkin doktorlar dahil bazı tıp çalışanları zorunlu olarak sigortalanmışlardır. Dolayısıyla doktorun yapmış olduğu hatadan dolayı dava sonrası ödeyeceği tazminat artık sigortalar tarafından karşılanmaktadır. Bu tazminatlara; yanlış tedavi tazminatı, doktor hatası tazminatı da denilebilmektedir.

Hasta veya yanlış tedaviden dolayı zarara uğramış yakınları aynen Zorunlu Trafik Sigortasında sürücünün sigortasından tazminat istermiş gibi doktorun zorunlu tutulduğu Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasından bunu isteyebileceklerdir. Bu sigortaya dava tahkim aracılığıyla da açılabilir. Doktor hatasının adli tıp raporuyla kanıtlanması sonucunda bu rapor sunularak gerekli zararın tazmini sigortadan istenebilir.

Eser sözleşmesi ile Vekalet Sözleşmesi arasındaki farkın bilinmesi kusurun anlaşılması açısından çok önemlidir. Çünkü estetik ameliyatlarda eser sözleşmesi yani hizmetin kusursuz bir şekilde teslimi üstlenilmiş olur. Eğer doktor hatasının bu konuda olduğu tespit ediliyorsa hekimin kusurunun olmadığını ispat etmesi gereklidir. Kusur sorumluluğu hekimdedir. Dolayısıyla estetik ameliyat sonrasında ortaya çıkan doktor sorumluluğu olağan operasyon ve tedaviler açısından oldukça yüksektir. Vekalet sözleşmesine dayanan hususlarda doktorun özen borcunu yerine getirdiği ispatı yeterli olsa da eser sözleşmesinde özen borcu yerine getirilse dahi komplikasyonlar dahil tüm zararlardan kusursuz olarak sorumlu olacağı yargıtay içtihatlarıyla düzenlenmiştir.

Doktor hatası tazminat miktarı nedir ve nasıl hesaplanır?

Doktor hatası sonucunda ölüm olayı gerçekleşmişse; mirasçıları, ölenin desteğinden yoksun kaldıklarından destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masraflarını talep edebileceği gibi, ölenin, ölümü nedeniyle duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat da talep edebilirler.

Yaralanma meydana geldiyse; meydana gelen iş ve güç kaybı nedeniyle iş ve güçten yoksun kalınan gün boyunca, çalışamadığı ve kazançtan yoksun kaldığı için, çalışamadığından yoksun kaldığı kaybı, tedavi görmüşse tedavi masraflarını isteyebilecektir. Aynı şekilde manevi tazminat talebinde de bulunabilecektir. Doktor hatası tazminatı, manevi tazminat olarak talep edilebilmektedir.

Sakatlık oluştuysa; kişi sakatlık oranına göre meydana gelebilecek iş ve güç kaybına göre zararını talep edebilecek, tedavi masraflarını isteyebilecek ve manevi tazminata hak kazanabilecektir.

Tazminatın hesaplanmasında davacının ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarları söz konusu olacaktır. Özellikle manevi tazminat soyut bir kavram olduğundan kazazedenin uğramış olduğu zararların net ve çok iyi bir şekilde, delilleriyle birlikte tarafından ortaya konulması gerekmektedir. Bu hususta profesyonel avukatlardan yardım almanın önemi özellikle tazminatın miktarının doğru ve tatmin edici olması yönünden önemlidir.

Doktor Hatası Tazminat Miktarı ve Davaları was last modified: Ağustos 18th, 2020 by Gökhan Cindemir