Müvekkilerimize Destek Olduğumuz Alanlar

Türkmenistan'daki Hukuki Danışmanlık Faaliyetlerimiz

Türkmenistan'da işbirliği içinde olduğumuz uzman kadroyla Türkmenistan hukuku ile ilgili danışmanlık yapmakta ve uzman kadro aracılığıyla dava takibinde bulunmaktadır. Özellikle Türk şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak Türkmenistan'da ortaya çıkan alacak ve Arbitraj mahkemelerine verilen referans sonucu Türkmenistan'da görülmesi gereken davalarda Türkiye'de bulunan yatırımcı ve şirketlere yardımcı olmaktayız. Türkiye'de Türkmenistan hukukundan kaynaklanan ticari davalara, tanıma ve tenfiz hususu gibi davaların takibiyle ilgili hizmet vermekteyiz. Türkmenistan'da arbitraj mahkemesinde açılan davalarda yüzde 10 'luk bir harç istenilmekte ve bu çoğu zaman Türk yatırımcının gözünü korkutmaktadır. Ancak bu harç oranı içerisinde tedbir talebinin teminatı da bulunmakta ve davalı tarafin malvarlığı dava sonuna kadar tedbir altında tutulmaktadır.

Türkmenistan'da şirket kurmak ve diğer ticari faaliyetlere ilişkin hususlarda, işbirliği içerisinde bulunduğumuz avukatlarla yardımcı olmaktayız. Unutulmaması gereken diğer bir husus ise, Türkmenistan ve Türkiye arasında adli işbirliği anlaşması olduğu ve Türk yargı kararlarının orada da tenfizinin bu anlaşma neticesinde mümkün olduğudur. Ayrıca anlaşmaya göre yabancılık teminatı olarak her iki devlet vatandaşlarından teminat istenemeyecektir.

Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai ile ilgili Hukuki Faaliyetlerimiz

Cindemir Hukuk Bürosu senelerin vermiş olduğu uluslararası tecrübeyle uzun süreler Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilişkin Türk hukukunda görülen davaları takip etmiş ve Birleşik Arap Emirlikler'inde özellikle Dubai'deki avukatlarla yapmış olduğumuz işbirlikleri sonucunda zamanla Türk müvekkillerin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sorunları için de işbirliğinde bulunulan avukatlarla çalışmaya başlamıştır. Özellikle Türk müvekkilerin ticari faaliyetleri açısından karşılaştıkları sorunlarla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti ve dava takibinde bulunmaktayız.

Umman ile ilgili Hukuki Faaliyetlerimiz

Umman ile Türkiye arasinda adli işbirliği anlaşması imzalanmış olup Türk yargı kararlarının orada da tenfizinin bu anlaşma neticesinde mümkündür. Ayrica yabancılık teminatı olarak her iki devlet vatandaşlarından teminat istenemeyecektir.Özellikle Türk müvekkilerin ticari faaliyetleri açısından karşılaştıkları sorunlarla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti ve dava takibinde bulunmaktayız.

Çin ile ilgili Hukuki Faaliyetlerimiz

Çin dünya ekonomisinin ikinci büyük devi olup Türkiye ile yüksek ticari hacmi bulunmaktadır. Özellikle ithalata ilişkin Ticari sorunlar gündeme gelmekte olup mevcut Çin avukatlarıyla işbirliğimiz ile Türk işadamlarına sorunlarının çözümleriyle ilgili olarak danışmanlık vermekteyiz. Unutulmaması gereken diğer bir husus ise Çin ile Türkiye arasında adli yardımlaşma anlaşması olduğu ve bu anlaşmaya göre gerek Çin ve gerekse Türk kararlarının tanıma tenfizinin gerçekleştiğidir. Yakın geçmişte Türk kararının Çin Mahkemesi'nde tenfiz edildiğini basına yansıyan haberlerden de bilmekteyiz. Dolayısıyla Çin menşei şirkete karşi Türkiye'den açılan davaların Çin'de icra edilebilmesi de mümkündür.

Belçika ile ilgili Hukuki Faaliyetlerimiz

Avukat Gökhan Cindemir'in uzun süreler Belçika'da eğitim görmesinden dolayı ilgili ülkedeki bağlantılarımız ve hukuki işbirliklerimiz mevcut olup özellikle Türk müvekkilerin hukuki sorunlarının çözümü için faaliyet göstermekteyiz.