Zorunlu Trafik Sigortası Ölüm Tazminatı ve Trafik Kazalarında Ölüm Tazminatı Kusur Oranı

Bu Makale Av. Hakan Cindemir tarafindan yazılmıştır. hakan@cindemir.av.tr

Avukat Hakan Cindemir / Istanbul Barosu Üyesi

hakan@cindemir.av.tr Ofis no: 02165506775 GSM: 05323030499


Ölümlü trafik kazalarında destekten yoksunluk tazminati için ‘kusurlu’, ‘kusursuz’ sürücü ayrımı tamamıyla ortadan kalktı.
                      
Bir çok ölümlü trafik kazası sonrasında ölen kişinin tam kusurlu olması sebebiyle geriye kalan mirasçılarına sigorta şirketlerince tazminat ödenmemekte ve hatta araç şoförüne, araçta yolcu olarak seyahat eden mirasçisı bulunduğu üçüncü kişilere hiçbir tazminat ödemesi yapmamaktaydı. Bu ayrıma göre sigorta şirketleri eğer araç sürücüsü kusurluysa hiçbir ödeme yapmamaktaydı. Bu ayrım sigortalıların son derece ağır ve haksız sonuçlarla karşılaşmasına sebebiyet vermekteydi.


Yargitay Genel Hukuk Kurulu, açılan bir dava üzerine trafik kazasında ölen kişi tam kusurlu olsa da yakınlarına tazminat ödenmesi kararına vardi. 2012 yılında verilen ve mayıs ayı içinde gerekçesi yazılan bu karar, yakınını trafik kazasında kaybeden binlerce kişi için umut haline geldi. Hukuk genel kurulunun kararının özünü “Ölen kişi kusurlu olsa da yakınlarının bir kusuru yok” gerekçesi oluşturdu.


 Bilindiği üzere 2008 yılına kadar trafik sigortası kapsamında trafik kazasında hayatını kaybeden kişi kusurlu olsa bile Yargıtay’ın ilgili dairelerinin yerleşik içtihatları doğrultusunda yakınları destekten yoksunluk tazminatı alabilmekteydi . Ancak önce Yargıtay'ın trafik kazası sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin dairelerinin değişmesi sonra ise 2008 yılında ilgili dairelerin görüş değiştirmesi sonucunda oluşmuştur. Kusurlu şoförün yakınları için verilen tazminat davaları Yargıtay tarafindan bozulmak suretiyle reddildi. Sigorta şirketleri ise 2008 yılından bu yana kusurlu ölümlerde tazminat ödememekteydi. Bu sebeple 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 92/b maddesi işlemez hale getirilmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Mayıs ayında gerekçesini açıkladığı bu kararıyla 2008 yilinda ki içtihatlara dönülmesini sağladı. Emsal teşkil eden bu karar geçmişe dönük olarak da uygulanacağından  geçmişte alınamayan tazminatlar da alınabilecektir. Artık araç sürücüsü 8 de 8 kusurlu da olsa aracın sürücüsü ve işleteninin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecek. Çünkü Hukuk Genel Kurulunun kararına göre ‘ölen kusurlu olabilir ama geride kalanların bu olayda bir kusuru yok’ gerekçesine dayandırıldı.


 Ayrıca kusurlu yada kusursuz sürücü ayrımı yapılmadan tazminat miktarı aynı olarak hesaplanacak olup kusur davacılara yansıtılamayacağından 3. Kişi olan destekten yoksun kalanlar açısından tazminat miktarı kusur oranına bakılmadan tam olarak hesaplanacaktır.


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında özet olarak: “Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan 3. kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı, dolayısıyla tam kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun işletenin isteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği, Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartlarına göre aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı davalı sigorta şirketi işletenin üçüncü kişilere verdigi zararları teminat aldığına ve olayda işleten tam kusurlu, destekten yoksun kalan davacılarda zarar gören 3. kişi konumunda bulunduğuna göre davalı sigorta şirketinin zararının tamamından sorumlu olduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.”demiştir.

Iletişim
 Al Mazaya İstanbul Ritim Residences Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi no: 44 , b blok daire 18, 34846 Maltepe/İstanbul
cindemir@cindemir.av.tr Fax: 00 90 216 338 35 84 Tel: 00 90 216 550 67 75

 • Zorunlu Trafik Sigortası Ölüm Tazminatı
  trafik sigortası ölüm tazminatı
  zorunlu trafik sigortası ölüm tazminatı
  trafik sigortasında ölüm tazminatı
  kusur oranları
  ölümlü trafik kazalarında suç oranları
  ölüm tazminatı
  trafik kazalarında kusur oranı
  ölüm tazminatı ne kadar
  trafik kusur oranları
  ölen kişinin üzerine trafik sigortası
  kazalarda kusur oranları
  araç sigortası ölüm tazminatı
  trafik kazası kusur oranları

  trafik sigortası ölüm tazminatı
  zorunlu trafik sigortası ölüm tazminatı
  trafik sigortasında ölüm tazminatı
  kusur oranları
  ölümlü trafik kazalarında suç oranları
  ölüm tazminatı
  trafik kazalarında kusur oranı
  ölüm tazminatı ne kadar
  trafik kusur oranları
  ölen kişinin üzerine trafik sigortası
  kazalarda kusur oranları
  araç sigortası ölüm tazminatı
  trafik kazası kusur oranları