Tasdikten Muaf Ülkelerin adli belgeleri

Eylül 2, 2020 Gökhan Cindemir 0 Comments

Türkiye, Apostille Antlaşmasına taraf olmakla beraber birçok devletle hukuki ve ticari konularda adli yardımlaşma antlaşmaları da imzalamıştır. Bu iki taraflı antlaşmalarda, taraf devletlerde düzenlenen resmi belgelerin apostille şerhine veya tasdikine ihtiyacı olmadan diğer akit devlette de aynı ispat gücüne sahip olacağı belirtilmiştir.

Örneğin, Türkiye ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin 14. Maddesinde akit tarafların birinin ülkesinde yetkili makamlar tarafından tanzim edilmiş, verilmiş veya onaylanmış ve resmi mühür taşıyan belgeler ile bunların onaylı örneği veya suretlerinin diğer akit ülkede de tasdike ihtiyacı olmadığına yer verilmiştir. 

Türkiye ile 20’den fazla ülke ile arasındaki Adli Yardımlaşma Sözleşmesi’nde benzer hükümler vardır. Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Hırvatisyan, Irak, İran İslam Cumhuriyeti, Kazakistan, Kuveyt, Litvanya, Macaristan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Umman bu ülkeler arasındadır 

 

 

Tasdikten Muaf Ülkelerin adli belgeleri was last modified: Eylül 2nd, 2020 by Gökhan Cindemir