Sigorta Şirketine Dava Açma Süresi

sigorta şirketine dava açma süresi
hakan@cindemir.av.tr

Trafik kazalarında maddi ve manevi trafik kazası tazminatı davası açma süresi belirli koşullara bağlıdır. Sigorta şirketine dava açma konusunda da bu koşullar geçerlidir.

1. Maddi ve manevi zararların tazmini için dava açmak için kanunda belirlenen süre mağdurun uğradığı zararı ve failini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıldır.

2. Eğer tazminat davası açmaya yetkili olan kişi zararı veya faili öğrenememiş ise kazanın meydana geldiği tarihten itibaren her halükarda 10 yıl geçtikten sonra dava açma hakkı zaman aşımına uğrar. Bu süreler zararı verene karşı açılacak davanın süresidir. Eğer dava sigorta şirketine karşı açılacak ise bu süre 2 yıla uzayacaktır.

3. Eğer trafik kazası sonucu ortaya çıkan durum bir cezayı ve ceza davasının gerektirir bir durum ise ceza kanunlarında düzenlenmiş olan daha uzun zaman aşımı süresini uygulanacağından zaman aşımı süresi daha fazla uzayacaktır.

Burada ceza davasının türü zaman aşımı açısından önem taşımaktadır. Açılmış bir ceza davası varsa onun zaman aşımının uygulanması gerekecektir.

TCK Md. 66 hükmüne göre bu zaman aşımı süreleri aşağıdaki gibidir:

 

Ölümlü trafik kazalarında           15 yıl,

Ölü ve yaralı mevcutsa                15 yıl,

Yaralamalı trafik kazasında          8 yıldır.

Dolayısıyla Yaralama Trafik kazasındaki süre kısıtlıdır. Davaların bu sürelerin kaçırılmadan açılması gerekmektedir. Aksi takdirde alacak zaman aşımına uğramış olduğundan dolayı dava gerek tahkimde gerekse de mahkemede reddedilecektir. Zarara uğrayanların bir an önce avukat aracılığıyla harekete geçmeleri gerekmektedir. Yukarıda neden aracı ve hasar danışmanlık şirketleriyle iletişime geçilmemesi gerekliliği zarara uğrayanların daha da fazla mağdur olmamaları için  baro linkiyle anlatılmıştır. Sigorta şirketine dava açma konusunda muhakkak bir avukata danışılması gerekmektedir.

Sigorta Şirketine Dava Açma Süresi was last modified: Mart 11th, 2021 by Gökhan Cindemir