Ölümlü Trafik Kazasında Tazminat ve Tazminat Miktarı

Ölümlü kazalarda tazminat, ölümlü kazada tazminat, trafik kazası tazminat avukatıAvukat Hakan Cindemir / Istanbul Barosu Üyesi                                                                                   hakan@cindemir.av.tr Ofis no: 02165506775 GSM: 05323030499

 Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının %94 insan kaynaklı ,%5 araçtan kaynaklı  ve %1 yol kaynaklıdır.

Trafik kazalarında zarar çok çeşitlidir. Zararın nevi maddi ve manevi olabilir.

l)Ölüm; Borçlar Kanununa göre ölüm halinde uğranılan zararlar şunlardır.

        a) Cenaze giderleri.

          b)Ölüm hemen gerçekleşmişse çalışma gücünün yitirilmesinden doğan kayıplar ve tedavi giderleri.

c)Öleninin desteğinden yoksun kalan  kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

2)Bedensel  zararlar.

 Borçlar Kanununun 54. Maddesi ise bedensel zararları şöyle tayin etmiştir.

a)Tedavi giderleri.

b)Kazanç kaybı.

c)Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

d)Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

3)Manevi zararlar,

Borçlar Kanununun 56. Maddesi,Hakim bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda olayın özelliklerini

Göz önünde tutarak ,zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.

Ağır bedensel zarar veya ölüm  halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da  manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verebilir.

l)Trafik kazaları sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi  zararların tazmini için kimler dava açabilir.

a)Zarar görenin kaza sonucu ölümü halinde ,annesi,babası,eşi,çocukları,kardeşleri ve bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava açma hakkına sahipler.

2)Mağdurun ölmediği  fakat fiili ehliyetine sahip olmadığı durumlarda(koma,bitkisel hayat,felç v.s) mağdurun zararlarının tazmini için vasisi veya kanuni temsilcisi tarafından dava açılabilir.

2)Trafik kazalarında kimlere dava açılabilir.

a)Kazaya sebebiyet veren sürücülere dava açılabilir.

b)Araç sahibine veya işletene karşı dava açılabilir.

c)Sigorta şirketine karşı dava açılabilir.

d)Güvence hesabına karşı dava açılabilir.

Ölümlü trafik kazalarında destekten yoksunluk tazminatı için “kusurlu”,”kusursuz” sürücü ayrımı tamamıyla ortadan kalktı. Yargıtay Genel Kurulu açılan bir dava üzerine trafik kazasında ölen kişi tam kusurlu olsa da yakınlarına tazminat ödenmesi kararına vardı. 2012 yılında Yargıtay Genel Kurulunda  verilen bu karar, yakınını trafik kazasında kaybeden binlerce kişi  için umut haline geldi. Yargıtay’ın kararının  özü ölen kişi kusurlu olsa da yakınlarının bir kusuru yok” gerekçesi oluşturdu. Artık araç sahibi kaza yaptığında 8’de 8 kusurlu da olsa aracın sürücüsü  ve işletenin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecek.