Azerbaycan’da Şirket Kurmak

Eylül 13, 2021 Gökhan Cindemir 0 Comments

Azerbaycan’da şirket nasıl kurulur ve şirket kurulması için yapılması gerekenler nedir?
Bu makalemizde Azerbaycan’da şirket kurulması için gereken hukuki aşamaların ve yapılacak olan hukuki işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili genel bir bilgilendirmesini sağlayacağız.
Azerbaycanda girişimcilik faaliyeti gerçek şahıs olarak (tüzel kişilik oluşturmadan) veya tüzel kişilik olarak gerçekleştirilebilir:

a) Gerçek şahıs olarak:

Bireysel Girişimcilik

b) Tüzel kişi olarak:

– Tam ortaklıklar
– Sınırlı ortaklık
– Limited şirket
– Anonim Şirket
– Kooperatif

Azerbaycan’da şirket kurmak isteyen yabancı ve yerel yatırımcılar ve iş adamlarının, diğer yabancı ülkelerde olduğu gibi Azerbaycanda da yapması gerektiği bazı prosedürleri bulunmaktadır.
Bunun yapılması için aşağıda gösterilen resmi evrakların tamamının temin edildikten sonra Azerbaycan Cumhuriyetinin ilgili kurumlarına sunulması gerekmektedir.
1. İlk sırada şirket için ticari ünvan seçilmeli ve bu ünvanın daha önce kullanılıp kullanılmadığı belirlenmelidir.
2. Daha sonra şirketin kurucusunun (ve ya kurucularının) kararı protokol şeklinde hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. Şirket anasözleşmesi şirketin kurulması, onun kuruluş sözleşmesinin onayının ve sermaye payının , kurucunun payı (1-den fazla sayıda olduğu zaman her birinin ayrı-ayrı hisseleri) Şirket müdürü hakkındaki bilgiler, şirket logosu, tüzel kişiliğin resmi adresi, ve eğer temsilci varsa vekaletname.
3. Şirketin Esas sözleşmesinin imzalanması. Sözleşmede gereken yerler doldurulduktan sonra ilk sayfaya kurucuların imzası atılır. Ana sözleşmenin Genel Hükümler kısmında Şirketin ticari ünvanı, şirketin hukuki şekli, ve Resmi adresinin bulunması gerekmektedir.
Sözleşmenin sermaye ile ilgili kısmında şirketin sermayesi ile beraber kurucuların hisselerinin yazılması gerekmektedir. Şirketin faaliyet konusunu da buraya eklemeniz gerekmektedir. Bunun dışında diğer hükümlerde kurucuların, Genel Kurulun, yürütme organının(müdürlerin ve s.) yetkilerini belirleyebilirsiniz. Tek kurucusu olan şirketlerde Genel Kurulun yetkilerinin tek paya sahip olan kurucuya aittir ve o tekbaşına genel kurulu temsilen kararlar kabul etmektedir. Şirketin tafsiyesi ilgli madde ve hükümler de şirket anasözleşmesinde gerekli Eğer varsa Yönetim kurulu, onun yetkileri ve diğer hükümleri de eklemeniz isabetli olacaktır.
4. İlgili Kuruma sunmak üzere aşağıda bulunan 2 çeşit dilekçe yazmanız gerekecektir.
a) Ticaret Siciline kayıt yapılması için başvuru formu.Tüzel kişinin devlet kayıtlarına alınmasına ilişkin dilekçe.
b) Kurucu gerçek şahıslar veya tüzel kişiler hakkında bilgi içeren dilekçe.
5. Şirketin kayıtlı işyeri adresi.
6.Yukarıda bulunan evraklarla beraber vergi ve harçların ödenmesi gerekmektedir. İlgili makbuzları da evraklarımızın bulunduğu dosyamıza ekliyoruz.
7.Şirketiniz için banka hesap açılışı.
8. Tüm evraklar hazırlandıktan sonra evrakların ‘Bakı şəhəri üzrə Kommersiya Hüquqi Şəxslərinin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə və ya ASAN ’ hizmet merkezlerine sunulması gerekmektedir..Aksi durum olmadıkça , üç iş günü içinde aşağıda bulunan evraklar size takdim edilecektir.:
1. Şirket anasözleşmesi
2. Vergi numarası
3. İlgili Tüzel kişiliğin Ticaret sicil kayıtlarına ilişkin evraklar
Azerbaycanda şirket kurmakla ilgili ‘Azerbaycan Cumhuriyeti Yabancı Sermaye Kanunu’ mevcuttur.

İşbu Kanun Azerbaycan’a yabancı sermaye yatırımının hukuki ve ekonomik ilkelerini belirlemektedir. Kanun yabancı maddi ve mali kaynaklardan iyi sonuçlar sağlayabilecek şekilde faydalanmaya, modern donatım ve teknolojinin Azerbaycan’a aktarılmasına yöneliktir ve yabancı yatırımcıların haklarını garanti etmektedir.
Kanunda belirtildiğine Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yabancı yatırımcılar;

a) Yabancı tüzel kişiler

b) Yabancı ülke vatandaşları, uyrukluğu bulunmayan kişiler ve yabancı ülkelerde oturan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları (ikamet ettikleri ülkelerde işadamları olarak sicil ve kayıt yaptırdıkları halde)

c) Yabancı devletler

d) Uluslararası kuruluşlar olabilir.
Bu kanun Yabancı Yatırımı Yasal Yönünden de düzenlemektedir

Yabancı yatırımcıların yasal hakları Azerbaycan vatandaşları ve tüzel kişileri (işbu Kanun’la öngörülen yasaklar hariç)(temin edilmiş emlak hakları, yatırım alanları) için sağlanmış koşullardan az olamaz. Ancak ekonominin geliştirilmesi tercih edilen iş koşullarında veya bazı bölgelerde Azerbaycan Cumhuriyeti yasalarınca yabancı yatırımcılar için ek vergi kolaylıkları ve diğer teşvikler verilebilir.

Azerbaycan’da yabancı yatırımın tam hukuki garantisi işbu Kanun, diğer kanunlar ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin imzaladığı uluslararası anlaşmalarla garanti edilir.

Azerbaycan’da Şirket Kurmak was last modified: Eylül 13th, 2021 by Gökhan Cindemir